Az 1994-es év beszámolója
 
1994. január 14.  
Csehországról tartottunk előadást és filmvetítést a Cseh Centrummal együttműködve. A résztvevők megvendégeléséről a cseh fél gondoskodott.
 
1994. január 15.  
Szlovák napot szerveztünk a Szlovák Kultúra támogatásával.
 
1994. február 3.  
A Bethlen Gábor Közlekedési Szakközépiskola diákjaival közösen portréfilmet készítettünk Rubik Ernőről a MKKA tiszteletbeli elnökéről.
 
1994. február 4.  
Részt vettünk a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány összejövetelén, ahol ismertettük alapítványunk célkitűzéseit és az elmúlt évi munkánkat. A tanácskozáson az ügyv.ig. vett részt. Koreai étel és italbemutatóval tettük emlékezetessé a rendezvényt.
 
1994. február 14.  
A 110 éves Operaházban tett alapítványunk látogatást, az évforduló alkalmából. A résztvevők előadást hallgathattak meg az Opera technikai berendezéseiről, majd tanulmányozták az épületet a pincétől a padlásig.
 
1994. február 18.  
A Kolumbiai Nagykövetséggel közösen felkészítő előadást rendeztünk az ELTE és a Természettudományi Múzeum kolumbiai expedíciója résztvevőinek
 
1994. február 19.  
Szerény fogadással egybekötött filmvetítést tartottunk a Cseh Kulturális Központtal közösen Prága közlekedéséről.
 
1994. március 1.  
Megnyílt Kőszegen, a Kőszeg Galériában az a vándorkiállítás, melynek eredményhirdetése és első kiállítása a Közlekedési Múzeumban volt január 19-én. Alapítványunk a VABE-vel együttműködve 1o ooo.-Ft-ot ajánlott fel a diákok díjazására. Matkovics Katalin (11éves) encsi tanuló "Kisvonat" című pályaművével nyerte el a közös különdíjat. A kőszegi kiállítást 1o ooo fő tekintette meg és 1994. április 16.-án zárt be.
 
1994. március 3.  
Kőszegen az Alapítvány által szervezett Közlekedési Napon 250 gyermeknek tartottunk előadást a magyarországi közlekedési emlékekről, gyűjteményekről.
 
1994. március 6.  
A Bethlen Gábor Közlekedési Szakközépiskola diákjaival közösen portréfilmet készítettünk Samu Béláról a magyar repülés és járműépítés kiemelkedő mérnökéről. Ezeknek a portréfilmeknek, videofilmeknek a célja közlekedésünk még élő nagyjainak megörökítése az utókor számára.
 
1994. március 7.  
31 fő vett részt a YAMAHA Hungária Kereskedelmi Kft. Szervizének bemutatásán, amelyet fogadás követett.
 
1994. március 16.  
Izraeli tanulmányút 3o fő részvételével. A tanulmányi út útvonala a következőképpen alakult: Netanya (III. 16-17)- Haifa - Názáret - Genezareti tó - Netanya � Jeruzsálem - Betlehem (III. 18-2o) - Jerikó - Holt tenger - Eilat (III. 21-22) - Tel Aviv /Bat Yam/ (III. 23-24). A tanulmányút során múzeumokat, közlekedési emlékeket tekintettünk meg mintegy 18oo km-t megtéve Izraelen keresztül.
 
1994. április 12.  
Hadházi László titkár részt vett a MÁV Nosztalgia Kft. solti turisztikai bemutató programján.
 
1994. április 16.  
A �Királyréti kisvasút megmentésére� 22o főt utaztattunk el vonattal Budapestről Kismarosra, ahol 25o fő vett részt a tudományos ülésen és az erdei vasúti utazáson. A �Mentsük meg a kisvasutakat� program keretében alkalmi bélyegzésre, új képeslapok kiadására, emléklapok adományozására került sor. Ez alkalommal láthatta a nagyközönség először Tusnádi Csaba Károly �Magyarország kisvasútjai� című fotó és dokumentum kiállítását Kismaroson. A kiállítást Inczédi János a Pest megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg.
 
1994. április 22.  
Hegedűs Imre és Gáspár János Kárpátaljára utazott a csapi 2.sz. Magyar Tannyelvű Középiskola vendégeként. Alapítványunk ügyv. igazgatója előadást tartott a magyarországi közlekedési múzeumokról és műszaki emlékhelyekről, majd átadták az ottani magyar iskolának a MKKA ajándékát: a több mint 300.000.-Ft értékű történelmi és földrajzi térképeket és atlaszokat. Beregszász - Tiszaújlak - Nagyszöllős - Técső - Visk (Magyar Tannyelvű Középiskola) - Munkács - Csap útvonalra tervezett bicikli túra előkészítő munkálatai végett bejártuk a fentebb említett útvonalat.
 
1994. április 26.  
Gáspár János ügyvezető igazgató a MÁV Nosztalgia Kft. Helvécia programját bemutató rendezvényen vett részt.
 
1994. április 26.  
Az Önkéntes Társadalombiztosítási Alap /ÖTA/ épületében (1145. Budapest, Amerika út 42/ 47 fő részvételével, vacsorával egybekötött összejövetelt tartottunk, ahol az izraeli tanulmányútról volt diavetítés és előadás. A magyarság kezdődő holocaustjának évfordulója mind az izraeli utat, mind annak bemutatását aktuálissá és fontossá tette.
 
1994. május 8.  
A Közlekedési Múzeumban Gáspár János előadást tartott �Keskenynyomtávú vasutak Magyarországon� címmel. Az előadás kiegészítéseként beszámoltunk az alapítvány Királyréti Kisvasúton tett tanulmányútjáról.
 
1994. május 10.  
A Postás Művelődési Központban előadás keretében ismertettük a kisvasutak megmentéséért folyó akciót és diavetítéssel szemléltettük a �megmentés� szükségességét. Az előadás eredményének könyvelhető el, hogy a Művelődési Ház május 14-ére kirándulást szervezett Királyrétre.
 
1994. május 14.  
A �Tenni, ha csak írott szóval� Alapítvánnyal közös pályázatot hirdettünk meg. Püsök László Antal, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium X. E. osztályos tanulója �A vasúti közlekedés Erdélyben� - Különös tekintettel a vasútépítés történetére című dolgozatával /Vezető tanára: Varga László/ nyerte Alapítványunk fődíját és oklevelét. A �Megy a gőzös, megy a gőzös...� jeligés pályamunka az �Erdély vasúti csomópontjai� című dolgozat kapott díjat és oklevelet alapítványunktól. A tanuló, akit a jelige takar szintén a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium diákja. Doma Tamás és Hagymási Gábor a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola /1157. Budapest, Árendás köz 8./ tanulói �Mint Testet az erek...� című pályamunkájukkal nyertek különdíjat és oklevelet. Alapítványunk több mint 36 ooo.-Ft értékű könyvet ajándékozott a nyerteseknek és a felkészítő tanároknak.
 
1994. június 11.  
A �Mentsük meg a kisvasutakat� program keretében Mátravasút bemutatására tanulmányutat szerveztünk. A Királyréti kisvasúti programnál tapasztaltak alapján 25o főt hívtunk meg, amiből 186 fő jelent meg Budapesten a pályaudvari induláskor. A helyszínen csatlakoztak a �gyöngyösiek� és a �tiszántúliak� a csapatunkhoz. A programot és a kisvasútról szóló füzetet mindenki megkapta. Minden résztvevő számára biztosítottunk emléklapot és szerény ellátást. Emlékbélyegzőről és alkalmi postahivatalról is gondoskodtunk. /2oo fő részére biztosítottunk ebédet, 6ooo példányban a Mátravasúttal közösen ismertető füzetet adtunk ki, mely nemcsak a kisvasutak útvonalait tartalmazta, hanem a Gyöngyös környéki fontosabb látnivalókat is./
Tudományos ülést is szerveztünk, amelyen öt előadás hangzott el. Mátrafüreden az Avar Szállóban a Börzsönyi Gyermekvasútért Alapítvány gondozásában megnyílt kiállítást Schmotzer András a Mátra - Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rt. vezérigazgatója az Országos Erdészeti Egyesület elnöke nyitotta meg.
A Bethlen Gábor Közlekedési Szakközépiskola 4 fős forgatócsoportja filmet készített az útról, valamint riportokat a kisvasutak kiemelkedő személyiségeivel.
Alapítványunk kuratóriuma jegyzőkönyvileg köszönetét nyilvánította Bajcsyné, Tóth Idának a Mátravasút vezetőjének a fogadtatásért és a Mátravasút megismertetésében végzett munkájáért.
 
1994. június 24.  
Meglátogattuk Csupor Zoltán Mihály plébános urat, érseki tanácsost (74éves) szalézi szerzetest Tordason. Bemutatta a kiemelkedő értékű saját gyűjtésű és részben közlekedési jellegű kiállítását, amelyet később Gödöllőre szállítottak.
 
1994. június 26.  
A letkési polgármester meghívására ügyvezető igazgatónk részt vett a Nemzetközi Női Súlyemelő Versenyen és díjat adott át. Közösen meglátogatták a Letkés- Ipolyszalka határátkelőt, amelynek megnyitását messzemenően támogatta az MKKA.
 
1994. június 30.  
A Koreai Szocialista Munkás Ifjúsági Szövetség 5 fős ifjúsági delegációt hívott meg Koreába, amelynek költségeit is fedezte. (Ez módosult július 29 � augusztus 18-i határidőkre)
 
1994. július 7.  
A XVI. ker. Corvin Művelődési Ház évadzáró összejövetelén Koreáról ismertetést tartottunk, koreai italbemutatóval egybekötve.
 
1994. július 28.  
Az MKKA meghívott 5 fős delegációja Koreában tartózkodott!
 
1994. július 30.  
Alapítványunk kárpátaljai kerékpáros programja. Célja a Kárpát-medence műszaki és közlekedési emlékeit összegző monográfiához adatgyűjtés.
 
1994. augusztus 17.  
Gróf László: Sárvár postatörténete című könyvének könyvbemutatóján a Sárvári Vármúzeumban részt vett a MKKA küldöttsége.
 
1994. szeptember 7.  
Pilismaróton Benkovics László polgármesterrel tárgyalást kezdeményeztünk Lengyel Árpád tengerészorvos emléktáblájának elhelyezéséről, aki részt vett a Titanic hajótörötteinek mentésében. Hadházi László és Gáspár János volt Pilismaróton.
 
1994. szeptember 17.  
A Lillafüredi Erdei Vasút bemutatását szerveztük meg, amelyen 231 fő vett részt. Rendezvényünk védnöke Miskolc város polgármesterasszonya volt.
 
1994. szeptember 19.  
A Vidámparkba vittük el alapítványi tagjaink, és a Közlekedési Múzeum gyermekeit.
 
1994. október 9.  
Rákóczi Margit a Posta Múzeum könyvtárvezetője szervezésével a �Postai Világnap� alkalmából az Egyetemes Posta Egyesület/UPU/ megalakulásának 120. évfordulója /1874. október 9./ alkalmából meglátogattuk a Postamúzeumot 48 fővel.
 
1994. október 10.  
Budapest-Sopron -Teesdorf-Hegyeshalom-Budapest útvonalon a Vállalkozó Taxisok Országos Érdekképviseleti Egyesületével közös rendezésben megtekintettük az Osztrák Autóklub próbapályáját Teesdorfban.
 
1994. október 15.  
A 120 éves fogaskerekű vasút és a MÁV Rt. Gyermekvasútját mutattuk be a �Mentsük meg a kisvasutakat� programunk keretében./168 fő/Alkalmi postabélyegzésről és postabélyegzőről gondoskodtunk ezenkívül minden résztvevő emléklapot és a kisvasútról ismeretterjesztő kiadványt kapott.
 
1994. november 7.  
A Magyar Tengerész Szakszervezettel együttműködve Koreai estet szerveztünk a Belgrád rakpart 1 szám alatti székházukban. Gáspár János előadást tartott a koreai közlekedésről, majd koreai étel és italbemutatóra került sor a KNDK nagykövetségének közreműködésével.
 
1994. november 21.  
Kenderesre szerveztünk tanulmányi kirándulást a Magyar Tengerész Szakszervezettel együttműködve.
 
1994. december 13.  
Évzáró összejövetelt tartottunk a Postás Művelődési Központ Barna szalonjában, ahol beszámoltunk 1994. évi munkánkról és ismertettük 1995. évi terveinket. A munkavacsorával egybekötött összejövetelre kuratóriumunk tagjait és alapítványunk támogatóit hívtuk meg. /36 fő/
 
1994. december 15.  
Az Árpád sínautóbusz 60 évvel ezelőtti első nemzetközi menetrendszerű útjának évfordulójára a Magyar Vállalkozói Kamarával közösen Budapest- Bécs-Budapest útvonalon tanulmányutat szerveztünk, vállalkozók részére./68 fő/ Korabeli kéreg és pályaudvari belépőjegyet készíttettünk. Minden résztvevő emléklapot, valamint a Keleti Pu. kormányzati várótermében felállított alkalmi postahivatal, alkalmi bélyegzőjével hitelesített, Árpád sínautóbuszt ábrázoló képeslapot kapott.
 

nyomtatási nézet